Chính sách thành viên

Lọc nước PRO

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

  Xu hướng tìm kiếm: Humero, alkaviva, lọc nước giữ khoáng, nước điện giải...
  Chính sách thành viên

  ĐIỀU KHOẢN THÀNH VIÊN

   

  Điều 1 (Mục đích)

  Mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này là đặt ra các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng trong việc sử dụng trang web (www.locnuocpro.com) do PRO Technology JSC cung cấp (“chúng tôi,” “của chúng tôi”, “chúng tôi ," "của chúng tôi").

  Điều 2 (Định nghĩa)

   

  Điều 3 (Đăng ký thành viên)

  Điều 4 (Hiệu lực và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện)

  Điều 5 (Sử dụng Thông tin Cá nhân của Thành viên)

  Điều 6 (Gián đoạn dịch vụ)

  Điều 7 (Rút lui và Tư cách thành viên)

  Điều 8 (Thông báo cho Người dùng)

  Điều 9 (Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng)

  Điều 10 (Nghĩa vụ của chúng tôi)

  Điều 11 (Nghĩa vụ của Người dùng về ID và Mật khẩu)

  Điều 12 (Nghĩa vụ của Người dùng)

  Điều 13 (Thay đổi thông tin cá nhân của thành viên)

  Điều 14 (Xóa bài đăng)

  Trường hợp tài liệu do người dùng đăng để thu hút sự chú ý của công chúng thuộc một trong các danh mục sau, chúng tôi có thể xóa chúng ngay lập tức và đình chỉ tư cách thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn của họ.

  Điều 15 (Bản quyền)

  Điều 16 (Bồi thường tổn thất)

  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại nào mà thành viên phải gánh chịu liên quan đến Dịch vụ miễn phí của chúng tôi, trừ khi tổn thất và / hoặc thiệt hại đó là / do sơ suất thô bạo của chúng tôi.

  Điều 17 (Bồi thường)

  Điều 18 (Điều khoản khác)

  Điều 19 (Xác nhận và Thanh toán Phí Sử dụng)

  Điều 20 (Quyền hạn có thẩm quyền)

  Một vụ kiện phát sinh liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi sẽ được đưa ra trước Tòa án có thẩm quyền theo Luật Tố tụng Dân sự.

  Quy tắc bổ sung

  Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ thay thế tất cả các Điều khoản và Điều kiện trước đó.

   

   

  CAM KẾT BẢO MẬT

  PRO Technology JSC chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam về  sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin. Chúng tôi thông báo cho khách hàng cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà họ cung cấp và những biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin dựa trên các Nguyên tắc này. Sau khi sửa đổi các Nguyên tắc này, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng của mình thông qua trang web của chúng tôi hoặc thư cá nhân.

  Điều 1 (Thông tin cá nhân được thu thập)

  Điều 2 (Mục đích Xử lý Thông tin Cá nhân)

  Phát triển dịch vụ / hàng hóa mới, truyền tải thông tin quảng cáo, cung cấp dịch vụ dựa trên đặc điểm nhân khẩu học, kiểm tra tần suất kết nối, thống kê tình hình sử dụng dịch vụ của thành viên, v.v.

  Điều 3 (Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân)

  Điều 4 (Quy trình và phương pháp xử lý thông tin cá nhân)

  Chúng tôi hủy thông tin cá nhân ngay sau khi chúng tôi đạt được mục đích lưu giữ hoặc khi kết thúc thời hạn lưu giữ trong cơ sở dữ liệu riêng biệt (hoặc tệp tài liệu) theo yêu cầu của pháp luật và hướng dẫn nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác ngoài những mục đích mà pháp luật yêu cầu.

  i. Bản in giấy có chứa thông tin cá nhân: Được hủy bằng máy hủy tài liệu

  ii. Tệp điện tử chứa thông tin cá nhân: Bị phá hủy theo cách không thể khôi phục

  Điều 5 (Cung cấp thông tin cá nhân cho người khác)

  Đăng ký thành viên phân phối giá sỉ
  Vui lòng nhập địa chỉ Email của bạn để được nhận những thông tin khuyến mãi và báo giá tốt nhất từ CÔNG NGHỆ PRO!
  images